Ognisko Sycharowskie we Włocławku – ul. Wojska Polskiego 2a

Parafia Najśw. Zbawiciela
wloclawek-najsw-zbaw-168 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny Beretty Molli przy ul. Reymonta 11/13 we Włocławku. Zaczynamy o godz. 18.00 od Mszy Świętej w intencji małżeństw w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11. Po Mszy spotykamy się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli.
Terminy spotkań będą publikowane na bieżąco na stronie Ogniska. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Piotr Stolecki.
CentrumSłużbyRodzinie >>
Parafia Najświętszego Zbawiciela >>
Diecezja włocławska >>
GADU-GADU
GADU-GADU >>
Tu pod ww. linkiem możemy się dzielić różnymi informacjami związanymi z działalnością Ogniska we Włocławku.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Zapraszamy serdecznie na 

Roczne Studium Biblii w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc
wrzesień 2020 – sierpień 2021 (oprócz proponowanego studium zalecane jest przeczytanie
całej Biblii! Warto skorzystać z programu rocznego, np.
https://wobroniewiaryitradycji.files.wordpress.com/2015/12/biblia_w_rok.pdf

„Bóg posłał mnie przed wami, by ocalić wam życie” (Rdz 45,5)
Te słowa powiedział Józef do swoich braci, którzy zdradzili go i sprzedali do niewoli egipskiej, narażając na poniżenie,
cierpienie, głód i chłód. Relacje z Bogiem pomogły mu odkryć, że Bóg ustanowił go królem Egiptu nie tylko ze względu
na niego samego (by pocieszyć go w cierpieniu i zadośćuczynić niesprawiedliwości), ale też ze względu na jego
krzywdzicieli, dla ich ocalenia. Wyruszmy w biblijną podróż i odkryjmy, jak Bóg panuje nad każdą sytuacją i okazuje się
zwycięzcą w najbardziej przegranych osobach, by ocalić wszystkich.
Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się raz w miesiącu przez okres od września
2020 do sierpnia 2021 roku. Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie. Grupa raz utworzona we wrześniu nie może
być uzupełniana w ciągu całego roku. W następnym roku we wrześniu są tworzone kolejne grupy na kolejny rok
formacji.
Warunki uczestnictwa w Studium (poziom 1: ugruntowanie): – pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi
pomimo niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana); – pragnienie umacniania się w
Chrystusie i Jego słowie; – gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i wykonywania zadań
domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania, na którym się nie było. Osoby, które opuszczą któreś ze
spotkań mają możliwość otrzymania materiału formacyjnego drogą mailową do samodzielnego studiowania. Trzy
nieobecności pod rząd skutkują tym, że dana osoba nie może brać udziału w dalszych zajęciach aż do września, kiedy
zostanie utworzona nowa grupa i rozpoczęty nowy kurs.
Tematy spotkań
1) Kobieta przyłapana na cudzołóstwie (J 8,1-11) – Jak mógł się czuć mąż tej cudzołożnicy? Dlaczego Jezus nie
chciał ukarania jawnogrzesznicy? Dlaczego nie mamy prawa potępiania grzesznika?

2) Wartość łaski uświęcającej: „Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku?” (Dz 5,4) – Dlaczego Ananiasz i Safira zmarli? Dlaczego kapłan w Świątyni mógł umrzeć? Jak może wyglądać spotkanie z Bogiem człowieka, który żyje w grzechu (Am 5,18-19)?

3) Cierpienie a grzech: „Kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy?” (J 9,12) – Dlaczego cierpienie
dotyka niewinnych ludzi? Czy sprawiedliwe i uczciwe postępowanie gwarantuje życie bez cierpienia? Dlaczego Jezus
nie każdego uzdrawia i nie każdemu „zabiera cierpienie”?

4) Przemiana w Jezusa: „Lecz my umysł Chrystusów mamy” (1Kor 2,16 BJW*) – W jaki sposób Chrystus „wstawia nam” swój rozum? Czy możliwe jest, żeby człowiek miał rozum i Ducha samego Boga? Co w tym pomaga? Co w tym przeszkadza?

5) Naśladowanie Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, (…) niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24) – Dlaczego nie da się bez krzyża naśladować Jezusa Chrystusa? Jak możemy iść za Nim? Jakie są z tego korzyści?

6) Zakres i możliwości pracy nad sobą: „miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!” (Mt 19,16-22) – Czy bogaty młodzieniec chciał osiągnąć życie wieczne? Dlaczego odszedł zasmucony? Czy kochał ubogich, jak siebie samego? Co mam zrobić, by Bóg mógłpracować nade mną?

7) Rozpoznawanie woli Boga: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,23-30) – Czy bogatemu młodzieńcowi pasowała wola Boga względem jego życia? Czy mi pasuje wola Boga względem mnie? Jak mogę poznać Jego wolę?

8) Pełnienie woli Boga: „ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi dobrze, tylko źle” (1Krl 22,1-18) – Czy król izraelski chciał znać wolę Boga? Czy Bóg objawił mu swoją wolę? Co nie pasowało królowi? Dlaczego ostatecznie wola Boga została spełniona? W czym jestem podobny do króla izraelskiego?

9) Bóg staje w obronie skrzywdzonego (Lb 12,1-16) – Dlaczego brat i siostra „mówili źle przeciw Mojżeszowi”?
Dlaczego Mojżesz nie walczył o swoje prawa i swoja pozycję? Jak Mojżesz potraktował swoich przeciwników przed
obliczem Boga? Jak traktuję mojego krzywdziciela, który naraża się na karę Bożą?

10) Ocena swojego życia: „Wiecie, jakim byłem wśród was” (Dz 20,18-36) – Jak wygląda mój codzienny rachunek sumienia? Jak wyglądałoby moje spotkanie z Bogiem, gdyby dzisiaj rozpoczął się Sąd Ostateczny? Dlaczego św. Paweł był przekonany, że nikt nie ma mu nic do zarzucenia? Co przeszkadza w tym, bym mógł tak samo pozytywnie ocenić swoje dokonania?

11) „Panie, nie obciążaj ich tym grzechem!” (Dz 7,60) – Za jakie przewinienie zamordowano Szczepana? Dlaczego on
potrafił pozytywnie reagować na doznawane krzywdy? Jak śmierć Szczepana wpłynęła na innych ludzi (Dz 22,20)?

12) „Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21,15-19) – Bardzo często znajdujemy się nie w takiej w
sytuacji, w jakiej byśmy chcieli, jednak każda sytuacja daje możliwość pełnienia woli Bożej. Święty Piotr nie planował,
by go fałszywie oskarżono i ścięto. Dlaczego Bóg dopuścił, by Piotr poniósł taka śmierć? Dlaczego Piotr nie miał
problemu z tym, by się na taką śmierć zgodzić?

Cele do osiągnięcia:
– byśmy zdobyli się na zaufanie Jezusowi i pozwolili Mu rozwiązywać nasze problemy, – byśmy uczyli się obiektywnie
oceniać zachodzące w życiu zmiany zarówno pod kątem własnych osiągnięć, jak i bezpośredniego działania Boga, –
byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się) i przynosili Mu chwałę w każdym swoim
działaniu, – byśmy ciągle podejmowali wysiłek samowychowania według Jego wzoru i hierarchii wartości.
Zapisy na Roczne Studium Biblii w Ognisku WTM Sychar we Włocławku
Kontakt: tel. 605-53-26-52, e-mail: marcinsychar@gmail.com
Studium opracował: Mirosław Rucki

Konsultacje duszpasterskie: ks. Paweł Dubowik

*BJW (Biblia Jakuba Wujka) – Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim w.o.
Jakuba Wujka SJ , Kraków 1962.

17 sierpnia 2020  odbędzie się spotkanie włocławskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.  Zaczynamy o godzinie 18.00 mszą świętą w naszym parafialnym kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11  Włocławku.  Potem pojedziemy do naszej salki w  Katolickim Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli przy parafii Najświętszego Zbawiciela. Spotkanie poprowadzi Ania.

W naszych spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno małżeństwa, które pragną wspólnie odbudowywać swoje sakramentalne małżeństwo,  jak i małżonkowie którzy na razie sami chcą podjąć się  ciężkiej pracy nad sobą i swoim małżeństwem, osoby żyjące w separacji ze swym współmałżonkiem/ą, a także będące już po rozwodzie.  Celem naszych spotkań jest wzrastanie w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka.  Dla chrześcijanina nie ma bowiem sytuacji beznadziejnych. Serdecznie zapraszamy.

W  czwartek 6 siernia 2020  odbędzie się  spotkanie  Studium Biblijnego w ramach Ruchu Wiernych Serc. Spotkanie rozpoczniemy  o godzinie 19:00 w naszej salce w Katolickim Centrum Służby Rodzinie. Spotkania te mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć osoby zapisane. Przypominam, że mamy zadaną pracę domową :). Do zobaczenia

20 lipca odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej SYCHAR. Zaczęliśmy o 18:00 od wspólnej modlitwy na Mszy świętej. Potem udaliśmy się do naszej salki. Rozmawialiśmy o tym jak przeżywamy naszą wiarę, jak Bóg pomaga nam zmagać się z trudnościami, jak obdarza nas swoimi łaskami. W spotkaniu brali udział Agnieszka, Ania, Danusia, Darek, Zbyszek, Marcin.