Ognisko Sycharowskie we Włocławku – ul. Wojska Polskiego 2a

Parafia Najśw. Zbawiciela
wloclawek-najsw-zbaw-168 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny Beretty Molli przy ul. Reymonta 11/13 we Włocławku. Zaczynamy o godz. 18.00 od Mszy Świętej w intencji małżeństw w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11. Po Mszy spotykamy się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli.
Terminy spotkań będą publikowane na bieżąco na stronie Ogniska. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Piotr Stolecki.
CentrumSłużbyRodzinie >>
Parafia Najświętszego Zbawiciela >>
Diecezja włocławska >>
GADU-GADU
GADU-GADU >>
Tu pod ww. linkiem możemy się dzielić różnymi informacjami związanymi z działalnością Ogniska we Włocławku.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

18 stycznia br. miało miejsce spotkanie ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej
Sychar we Włocławku. Spotkanie odbyło się w trybie on-line(z akcentem hybrydowym). Przed
spotkaniem uczestniczyliśmy we mszach świętych. Część Sycharowiczów o godzinie
18:00 w Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, część zaś w swoich
parafiach. Spotkanie rozpoczęliśmy o 19:30. Rozpoczęliśmy krótką
modlitwą, potem Ania przypomniała nam charyzmat WTM Sychar oraz o zasadach dzielenia się.
Następnie Zbyszek został zaproszony o przybliżenie nam ogłoszonego 8 grudnia 2020 roku przez
Papieża Franciszka Listu apostolskiego „Patris corde” (Ojcowskim sercem).
Miało to miejsce z okazji 150. rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX świętego Józefa patronem
Kościoła powszechnego. List jest przedstawieniem osobistych refleksji papieża Franciszka, które
narosły w ostatnim (2020) roku. Poprzez analogię do cichej i drugoplanowej posługi św. Józefa
pochyla się nad pracą zwykłych ludzi, których nie zobaczymy na pierwszych stronach mediów- „Nasze
życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane…, którzy zrozumieli, że nikt nie
ratuje się sam”. Podobnie pisząc, że „Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra
wszystkich”. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej
linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i
wdzięczności.
Świętego opisuje siedmioma przymiotnikami:
Ojciec umiłowany (że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa; stał się sługą powszechnego zamysłu
zbawczego; uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią
odkupieńczej misji;
Ojciec czuły – (Dalej rozwijając wątek wskazując na czułość Boga Ojca, Papież pisze: Zły sprawia, że
patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa ją na
światło dzienne);
Ojciec posłuszny ( wypełniał Prawo i objawienia przekazywane przez Aniołów);
Ojciec przyjmujący (Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego
następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z
nich rozczarowań. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który
otrzymujemy od Ducha Świętego.);
Ojciec z twórczą odwagą (Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W
obliczu trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić);
Ojciec – człowiek pracy;
Ojciec w cieniu (Czystość to wolność od posiadania. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest
naprawdę miłością. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum.
Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera
szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną
nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność .
W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca
niebieskiego).
Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy
byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.
Następnie dzieliliśmy się tym co u nas. Na koniec Kasia odczytała „Modlitwę o odrodzenie
małżeństwa”, a Zbyszek Modlitwę do św. Józefa z Listu. Ksiądz Piotr udzielił nam pasterskiego
błogosławieństwa.
W spotkaniu uczestniczyli Emilia, Ania, Ania, Agnieszka, Arleta, Kasia, Hania z Darkiem,
Marcin, ks. Piotr, Zbigniew.