Ognisko Sycharowskie we Włocławku – ul. Wojska Polskiego 2a

Parafia Najśw. Zbawiciela
wloclawek-najsw-zbaw-168 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny Beretty Molli przy ul. Reymonta 11/13 we Włocławku. Zaczynamy o godz. 18.00 od Mszy Świętej w intencji małżeństw w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11. Po Mszy spotykamy się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli.
Terminy spotkań będą publikowane na bieżąco na stronie Ogniska. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Piotr Stolecki.
CentrumSłużbyRodzinie >>
Parafia Najświętszego Zbawiciela >>
Diecezja włocławska >>
GADU-GADU
GADU-GADU >>
Tu pod ww. linkiem możemy się dzielić różnymi informacjami związanymi z działalnością Ogniska we Włocławku.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

26 kwietnia 2021 odbyło się spotkanie ogniska WTM Sychar Włocławek. Rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej. Potem w salce świętowaliśmy szóstą rocznicę powstania włocławskiego ogniska Sychar. Był jubileuszowy tort i ciasto i przekąski. Nie samemu świętowaniu poświeciliśmy nasze spotkanie. Rozmawialiśmy na temat prawa stopniowości. Zwróciliśmy też uwagę na błąd często popełniany przez nas katolików polegający na uznawaniu stopniowości prawa. O problemie tym pisał Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio w jej 34 punkcie.

„Także i małżonkowie, w zakresie swego życia moralnego, są powołani do ustawicznego postępu, wiedzeni szczerym i czynnym pragnieniem coraz lepszego poznawania wartości, które prawo Boże chroni i rozwija, oraz prostą i szlachetną wolą kierowania się nimi w konkretnych decyzjach. Nie mogą jednak patrzeć na prawo tylko jako na czysty ideał osiągalny w przyszłości, lecz powinni traktować je jako nakaz Chrystusa do wytrwałego przezwyciężania trudności. A zatem „tego, co nazywa się «prawem stopniowości» nie można utożsamiać ze «stopniowością prawa», jak gdyby w prawie Bożym miały istnieć różne stopnie i formy nakazu dla różnych osób i sytuacji. Wszyscy małżonkowie są powołani do świętości w małżeństwie według woli Boga, a to powołanie realizuje się w miarę, jak osoba ludzka potrafi odpowiedzieć na przykazanie Boże, ożywiona spokojną ufnością w łaskę Bożą i we własną wolę”. Tak samo sprawą pedagogii Kościoła jest, by małżonkowie przede wszystkim jasno uznali naukę zawartą w Encyklice Humanae vitae, jako normatywną dla ich życia płciowego i szczerze usiłowali stworzyć warunki konieczne dla zachowania tych zasad. (…) Ten wspólny postęp wymaga refleksji, pouczenia, właściwego przygotowania kapłanów, zakonników i osób świeckich pracujących w duszpasterstwie rodzin. Wszyscy oni będą mogli pomagać małżonkom na drodze ich ludzkiego i duchowego rozwoju, który zakłada świadomość grzechu, szczerą wolę zachowania prawa moralnego i posługę pojednania. Trzeba zdawać sobie także sprawę, że w tę intymną więź małżeńską wchodzi wola dwojga osób, które są jednak powołane do zgodności w myśleniu i postępowaniu. Wymaga to niemało cierpliwości, uczucia i czasu. Szczególnie ważna na tym polu jest jedność osądów moralnych i duszpasterskich kapłanów. Tej jedności należy starannie poszukiwać i zabezpieczać ją, aby wierni nie doświadczali bolesnego niepokoju sumienia”.

 
Innymi słowy papież Jan Paweł II wskazuje, że KK jest powołany głosić wszystkim, bez względu na ich sytuację, tę samą naukę i te same obowiązują wszystkich wiernych wymagania z tą nauką związane. Głosić prawdę „w porę i nie w porę” (2Tm 4,2), nie przemilczać jej. 
Ksiądz Piotr zachęcił nas do zapoznania się z całością treści zawartych w Familiaris Consortio. Wszyscy chętni mają to zrobić do następnego spotkania które odbędzie się 17 maja. Oto link do tego tekstu:
 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
W spotkaniu uczestniczyli Darek, Monika, Kasia, Ania, Ewa, Agnieszka, Danusia, Ania, Emilia, Krzysztof, Zbyszek, Marcin i ks. Piotr.