Ognisko Sycharowskie we Włocławku – ul. Wojska Polskiego 2a

Parafia Najśw. Zbawiciela
wloclawek-najsw-zbaw-168 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny Beretty Molli przy ul. Reymonta 11/13 we Włocławku. Zaczynamy o godz. 18.00 od Mszy Świętej w intencji małżeństw w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11. Po Mszy spotykamy się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli.
Terminy spotkań będą publikowane na bieżąco na stronie Ogniska. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Piotr Stolecki.
CentrumSłużbyRodzinie >>
Parafia Najświętszego Zbawiciela >>
Diecezja włocławska >>
GADU-GADU
GADU-GADU >>
Tu pod ww. linkiem możemy się dzielić różnymi informacjami związanymi z działalnością Ogniska we Włocławku.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: sierpień 2019

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Serdecznie zapraszamy na Roczne Studium Biblii w ramach formacji Ruchu Wiernych Serc.
Roczne Studium Biblii jest propozycją 12 spotkań biblijnych odbywających się
raz w miesiącu przez okres od września 2019 do sierpnia 2020 roku. Spotkania odbywają się w salce w Katolickim Centrum Służby Rodzinie imienia św. Gianny Beretty Molli przy parafii Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11 we Włocławku.

Zapisy przez  email: marcinsychar@gmail.com
UWAGA!!!
Spotkania odbywają się w zamkniętej grupie. Grupa raz utworzona we wrześniu
nie może być uzupełniana w ciągu całego roku. W następnym roku we
wrześniu są tworzone kolejne grupy na kolejny rok formacji.Warunki uczestnictwa w Studium (poziom 1: ugruntowanie):

– pragnienie trwania w wierności Bogu i współmałżonkowi pomimo
niewierności drugiej strony (choć przynależność do RWS nie jest wymagana);
– pragnienie umacniania się w Chrystusie i Jego słowie;
– gotowość systematycznego uczęszczania na wszystkie spotkania i
wykonywania zadań domowych oraz rzetelne zapoznanie się z tematem spotkania,
na którym się nie było.
Osoby, które opuszczą któreś ze spotkań mają możliwość otrzymania
materiału formacyjnego drogą mailową do samodzielnego studiowania. Trzy
nieobecności pod rząd skutkują tym, że dana osoba nie może brać udziału w
dalszych zajęciach aż do września, kiedy zostanie utworzona nowa grupa i
rozpoczęty nowy kurs.

Tematy spotkań:

1. Jezus rozwiązujący moje problemy: „Z miłości przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1,5)
– Skąd mogę wiedzieć, że ktoś w ogóle mnie kocha? Od czego zależy moje
poczucie własnej wartości? Czy śmierć Jezusa ma wpływ na moje życie? Czy
Jezus realnie potrafi rozwiązywać problemy, z jakimi się borykam na co
dzień?
2. Wartość łaski uświęcającej: „Daniel powziął postanowienie, by się
nie kalać potrawami królewskimi” (Dn 1,8)
– Daniel został wbrew woli zesłany do obcego kraju, gdzie panowało
bałwochwalstwo, rozpusta i dążenie do materialnych wygód. Dlaczego wybrał
inną drogę i za wszelką cenę chciał zachować czystość przed Bogiem? Jak
reagowało otoczenie? Jak zachował się Bóg? Jakie były przyczyny i skutki
późniejszego sukcesu Daniela?
3. „Lepiej cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1P 3,17)
– Dlaczego cierpienie dotyka niewinnych ludzi? Czy sprawiedliwe i uczciwe
postępowanie gwarantuje życie bez cierpienia? Dlaczego św. Piotr dwukrotnie
przywołuje Jezusa jako przykład niewinnego cierpienia (1P 2,19-25 i 3,13-18)?
Na co możemy liczyć, jeśli cierpimy, czyniąc dobrze?
4. Przemiana w Jezusa: „wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga],
według obrazu Tego, który go stworzył” (Kol 3,10)
– Czy jakikolwiek człowiek jest idealny? Czy dążenie do ideału ma sens? Czy
możliwe jest odbudowanie w nas obrazu Boga?
5. Naśladowanie Jezusa: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem
naśladowcą Chrystusa” (1 Kor 11,1)
– W czym i jak możemy naśladować Jezusa Chrystusa? Jak to robił św. Paweł?
Jakie są z tego korzyści?
6. Zakres i możliwości pracy nad sobą: „Nie bądź mściwy i nie chowaj
urazy do współrodaków, ale miłuj bliźniego jak samego siebie!” (Kpł
19,18 BP*)
– Czy mogę sam siebie ukształtować w taki sposób, by Bóg był zadowolony?
Co mogę zmienić w sobie sam, a co tylko za pomocą łaski Boga i Ducha
Świętego? Co mam zrobić, by Bóg mógł pracować nade mną?
7. Rozpoznawanie woli Boga: „to czyńcie zgodnie z wolą Boga waszego” (Ezd
7,18)
– Czy Bóg ma plan dla mojego życia? Jaka jest jego wola względem mnie? Jak
mogę poznać Jego wolę?
8. Pełnienie woli Boga: „A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed
Panem” (Jon 1,3)
– Czy Jonasz znał wolę Boga? Czy chciał ją wypełnić? Co nie pasowało
Jonaszowi? Dlaczego ostatecznie wola Boga została spełniona? Czy Jonasz był z
tego powodu zadowolony? W czym jestem podobny do Jonasza?
9. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują” (Mt 5,44)
– Dlaczego Jezus wymaga, byśmy kochali tych, którzy nas krzywdzą? Jak zdobyć
się na przebaczenie? Jak okazać nieprzyjacielowi, że się go kocha?
10. Ocena swojego życia: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę
zachowałem” (2Tym 4,7 BW**).
– Jak wygląda mój codzienny rachunek sumienia? Jak wyglądałoby moje
spotkanie z Bogiem, gdyby dzisiaj rozpoczął się Sąd Ostateczny? Dlaczego
pomimo wielu niepowodzeń i cierpień św. Paweł był przekonany, że wykonał
dobrą robotę? Co przeszkadza w tym, bym mógł tak samo pozytywnie ocenić
swoje dokonania?
11. „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21)
– Jak można odpowiadać błogosławieństwem na złorzeczenie (Rz 12,14)? Czy
można nauczyć się pozytywnie reagować na doznawane krzywdy? Jak reagował
Pan Jezus na prowokacje, obelgi, fałszywe oskarżenia i na przemoc?
12. „Musisz stanąć przed Cezarem” (Dz 27,24)
– Bardzo często znajdujemy się nie w takiej w sytuacji, w jakiej byśmy
chcieli, jednak każda sytuacja daje możliwość pełnienia woli Bożej.
Święty Paweł nie chciał, by go fałszywie oskarżano przed sądem, nie
chciał procesów, nie potrzebował udowadniać swojej niewinności. Jak to się
stało, że uwięzienie i procesy św. Pawła przyniosły wiele pozytywnych
skutków?

Cele do osiągnięcia:
– byśmy zdobyli się na zaufanie Jezusowi i pozwolili Mu rozwiązywać nasze
problemy,
– byśmy uczyli się obiektywnie oceniać zachodzące w życiu zmiany zarówno
pod kątem własnych osiągnięć, jak i bezpośredniego działania Boga,
– byśmy pełnili wolę Boga w swoim życiu (w sytuacji, w jakiej znaleźliśmy
się) i przynosili Mu chwałę w każdym działaniu,
– byśmy ciągle podejmowali wysiłek samowychowania.

Studium opracował: Mirosław Rucki
Konsultacje duszpasterskie: ks. Paweł Dubowik
*BP (Biblia Poznańska) – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w
przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, Księgarnia
św. Wojciecha, Poznań 1999.
** BW (Biblia Warszawska) – Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.

Informacje podawane są również na stronie Forum Pomocy w dziale RWS:
https://www.kryzys.org/viewforum.php?f=100 .