Ognisko Sycharowskie we Włocławku – ul. Wojska Polskiego 2a

Parafia Najśw. Zbawiciela
wloclawek-najsw-zbaw-168 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny Beretty Molli przy ul. Reymonta 11/13 we Włocławku. Zaczynamy o godz. 18.00 od Mszy Świętej w intencji małżeństw w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11. Po Mszy spotykamy się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli.
Terminy spotkań będą publikowane na bieżąco na stronie Ogniska. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Piotr Stolecki.
CentrumSłużbyRodzinie >>
Parafia Najświętszego Zbawiciela >>
Diecezja włocławska >>
GADU-GADU
GADU-GADU >>
Tu pod ww. linkiem możemy się dzielić różnymi informacjami związanymi z działalnością Ogniska we Włocławku.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: maj 2020

25 maja 2020 odbyło się spotkanie naszego włocławskiego ogniska WTM Sychar. Rozpoczęliśmy od mszy świętej we włocławskiej Katedrze o godzinie 18:00 podczas której homilię wygłosił ks. Piotr -opiekun duchowy naszego ogniska. Potem o 20:00 spotkaliśmy się w naszym wirtualnym pokoju. Na naszym spotkaniu gościliśmy Marzeną z krakowskiego ogniska Sychar. Marzena przedstawiła nam temat – Sakrament małżeństwa. Potem rozmawialiśmy z Marzeną o  problematyce będącej tematem prezentacji.   Następnie była nasza sycharowska rundka. Wielu z nas wyraziło swoją tęsknotkę za normalnym spotkaniem w tak zwanym realu. W spotkani brali udział: Marzena, Ewa, Danusia, Kinga, Ania, Agnieszka, Hanna, Darek, Zbyszek, Marcin, ks.Piotr.

Następne spotkanie odbędzie się 22.06.2020. jeszcze nie wiemy czy po raz kolejny w wirtualnym pokoju czy już wreszcie w naszej salce w Katolickim Centrum Służby Rodzie.

25 maja 2020 odbędzie się spotkanie włocławskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.  Zaczynamy o godzinie 18.00 mszą świętą we Włocławskiej Katedrze  potem pojedziemy do domów i o 20:00 rozpoczniemy spotkanie w naszym „pokoju” na Sypie.  Kto chciałby uczestniczyć w tej formie spotkania a nie posiada dostępu do naszego wirtualnego pokoju proszony jest o zgłoszenie swojego udziału mailem pisząc na adres: marcinsychar@gmail.com . Osoby które maja trudności z zainstalowaniem potrzebnego oprogramowania a chciałby uczestniczyć w spotkaniu proszone są o kontakt ze Zbyszkiem albo Marcinem którzy postarają się udzielić stosownego wsparcia. Myślę, że śmiało można też prosić o pomoc innych uczestników spotkania marcowego im w końcu już się udało przebrnąć przez techniczne zawiłości :).

W naszych spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno małżeństwa, które pragną wspólnie odbudowywać swoje sakramentalne małżeństwo,  jak i małżonkowie którzy na razie sami chcą podjąć się  ciężkiej pracy nad sobą i swoim małżeństwem, osoby żyjące w separacji ze swym współmałżonkiem/ą, a także będące już po rozwodzie.  Celem naszych spotkań jest wzrastanie w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka.  Dla chrześcijanina nie ma bowiem sytuacji beznadziejnych. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia.

W  niedzielę   24 maja 2020  odbędzie się  spotkanie  Studium Biblijnego w ramach Ruchu Wiernych Serc. Spotkanie rozpoczniemy  o godzinie 19:00 w naszej salce na Skypie. Spotkania te mają charakter zamknięty i mogą w nich uczestniczyć osoby zapisane. Przypominam, że mamy zadaną pracę domową :). Osoby które maja trudności z zainstalowaniem potrzebnego oprogramowania a chciałby uczestniczyć w spotkaniu proszone są o kontakt ze Zbyszkiem albo Marcinem którzy postarają się udzielić stosownego wsparcia. Myślę, że śmiało można też prosić o pomoc innych uczestników spotkania marcowego im w końcu już się udało przebrnąć przez techniczne meandry :).

Do zobaczenia

W poniedziałek 27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie naszego ogniska. Nasze włocławskie ognisko WTM Sychar powstało 26 kwietnia 2015. W dniu spotkania mieliśmy zatem już 5 lat i jeden dzień. Po mszy świętej udaliśmy się do naszych domów by usiąść przed komputerami by się o 20:00 spotkać na Skypie. Na spotkaniu był czas na naszą sycharowską rundkę.   Potem ks. Piotr przybliżył nam część KKK mówiącą o drogach prowadzących do poznania Boga. Przybliżył nam też pięć dróg prowadzących d stwórcy pisanych przez św. Tomasza z Akwinu. Poniżej zamieszczam te drogi pisane przez Akwinatę w  dziele „Summa Theologie” (Suma Teologiczna) :

 

Suma teologiczna, t. 1: O Bogu, tłum. P. Bełch, London 1963, s. 81-84.

Pierwsza droga, nad inne wyrazistością górująca, wiedzie ze zjawiska ruchu. Faktem bowiem
niezaprzeczalnym, świadkiem nasze zmysły, jest że na tym świecie niektóre rzeczy są w ruchu. Wszystko zaś, co jest w
ruchu, wprawione jest w ruch przez coś innego. O tyle bowiem coś jest w ruchu, o ile jest w możności do tego, ku czemu
jest poruszone; z drugiej strony: o tyle poruszyciel w ruch wprawia, o ile sam jest urzeczywistniony. Wszak poruszać
znaczy: dobyć coś z możności [istnienia], do rzeczywistości [do aktualnego istnienia]. Przenieść zaś coś z możności, do
rzeczywistości może tylko taki byt, który sam jest urzeczywistniony, [czyli już zaktualizowany]. […] Niemożliwością
zaś jest, by jedna i ta sama rzecz jednocześnie była i w możności, i w rzeczywistości; [nie miała czegoś i miała coś],
oczywiście pod tym samym względem, bo pod różnymi jest to dopuszczalne; co bowiem jest aktualnie rzeczywiście
ciepłe, nie może być jednocześnie w możności ciepłe, ale jest jednocześnie w możności zimne. Niemożliwością przeto
jest, by pod tym samym względem i w ten sam sposób, coś jednocześnie wprawiało w ruch i było w ruch wprawiane,
czyli żeby siebie samego w ruch wprawiało. Tak więc: cokolwiek jest poruszane, musi otrzymać ruch od kogoś innego;
ów zaś jeszcze od innego. Nie można zaś tu iść w nieskończoność […]. Ostatecznie więc w rozumowaniu naszym
musimy dojść do jakiegoś pierwszego Poruszyciela, który już przez nikogo nie jest wprawiany, i właśnie, w mniemaniu
wszystkich, jest nim Bóg.
Druga droga nawiązuje do przyczyny sprawczej. Stwierdzamy bowiem w świecie zjawisk zmysłowych łańcuch
podporządkowanych przyczyn sprawczych. Nigdzie jednak nie spotykamy, no i to niemożliwe, by coś było przyczyną
sprawczą siebie samego; istniałoby przecież wcześniej od siebie samego, co jest niemożliwe. Ciąg zaś przyczyn
sprawczych nie może iść w nieskończoność. W łańcuchu bowiem podporządkowanych przyczyn sprawczych, pierwsze
ogniwo jest przyczyną sprawczą pośredniego, a pośrednie ostatniego: czy tych pośrednich będzie więcej, czy tylko
jedno. Usunąwszy zaś przyczynę, ginie skutek. Jeśli przeto w łańcuchu przyczyn sprawczych nie istnieje pierwsze
ogniwo, nie będzie i pośredniego, no i ostatniego; gdyby więc łańcuch przyczyn sprawczych szedł w nieskończoność,
nie byłoby pierwszej przyczyny sprawczej, a co za tym idzie nie byłoby i pośrednich przyczyn sprawczych, nie byłoby i
skutku ostatniego: co jest jaskrawym fałszem. A więc musimy przyjąć istnienie jakieś pierwszej przyczyny sprawczej,
którą wszyscy nazywają: Bóg.
Trzecią drogę wskazuje byt przygodny i konieczny. Oto ona: Stwierdzamy na świecie rzeczy, które mogą być i
nie być. Widzimy, jak jedne powstają, a inne zanikają, co świadczy o tym, że mogą być i nie być. Otóż nie do
pomyślenia jest, by wszystkie takiego typu rzeczy zawsze istniały. Czemu? Bo co może nie istnieć, niekiedy faktycznie
nie istnieje; jeśli przeto wszystko może nie istnieć, to ongiś nic nie istniało ze świata; a jeśli to prawda, to i dziś nic by
nie istniało; co bowiem nie istnieje, nie zacznie istnieć inaczej, jak tylko dzięki temu, co już jest; gdyby więc nic nie
istniało, zaistnienie czegokolwiek byłoby niemożliwe; w takim razie i dziś nic by nie istniało, co jest oczywistym
fałszem. Nie wszystkie więc byty są jedynie przygodne, ale między nimi musi istnieć byt konieczny. Wszelki zaś byt
konieczny albo ma przyczynę swojej konieczności skądinąd, albo nie ma; nie do pomyślenia jest, by ten łańcuch bytów
koniecznych, mających przyczynę swojej konieczności skądinąd, ciągnął się w nieskończoność, podobnie zresztą jak i
łańcuch przyczyn sprawczych, co wyżej udowodniono. Musimy więc uznać istnienie czegoś, co jest konieczne samo w
sobie, nie ma przyczyny swej konieczności gdzie indziej, a jest przyczyną konieczności dla innych, a to wszyscy
nazywają Bogiem.
Czwarta droga prowadzi z różnych poziomów czy stopni [doskonałości] rzeczy; stwierdzamy […] w rzeczach
coś więcej lub mniej dobrego, prawdziwego, szlachetnego itd. Otóż „więcej” i „mniej” orzekają o różnych rzeczach
zależnie od rozmaitego stopnia ich zbliżenia się do tego, co jest [lub ma daną doskonałość] najwięcej; np. tym więcej jest
coś ciepłe, im bliżej znajduje się tego, co jest najwięcej ciepłe. Istnieje więc coś, co jest najbardziej prawdziwe, dobre,
szlachetne, a tym samym, co jest najwięcej bytem, bo jak mówi Arystoteles w Metafizyce, co jest w najwyższym stopniu
prawdziwe, jest zarazem bytem najwyższego stopnia. Co więcej: cokolwiek w obrębie danej wartości ziszcza w sobie w
najwyższym stopniu tę wartość, jest zarazem przyczyną tego wszystkiego, co ma cząstkę tej wartości i jest w jej obrębie;
np. ogień, który przecież jest w najwyższym stopniu gorący, jest, jak tamże powiedziano, przyczyną wszystkich rzeczy
gorących. Istnieje więc coś, co dla wszystkich bytów jest przyczyną: istnienia dobra i wszelkiej doskonałości; i tą
właśnie zwie się: Bóg.
Piątą drogę wskazuje fakt kierownictwa rzeczami w świecie. Widzimy bowiem, jak rzeczy pozbawione
[wszelkiego] poznania, mianowicie ciała naturalne, działają celowo. Objawia się to w tym, że zawsze lub bardzo często
działają jednakowo, a działają po to, by dopiąć tego, co dla nich najlepsze. Jasne więc, że nie dochodzą do celu mocą
przypadku, ale w sposób zamierzony. Otóż rzeczy pozbawione [wszelkiego] poznania o tyle dążą do celu, o ile są
kierowane ku niemu przez kogoś obdarzonego zdolnością poznania i myślenia, tak jak strzała przez łucznika. A więc
istnieje ktoś, kto kieruje wszystkimi naturalnymi rzeczami ku celowi – i jego to zwiemy Bogiem.

 

Na spotkaniu byli obecni: Hania, Darek, Danusia, Ewa, Kinga, Agnieszka, Ania, Zbyszek, Marcin, ks. Piotr.

Praca domowa dla chętnych: przeczytać Artykuł pierwszy z Rozdziału drugiego KKK a więc punkty d 50 do 73.