Ognisko Sycharowskie we Włocławku – ul. Wojska Polskiego 2a

Parafia Najśw. Zbawiciela
wloclawek-najsw-zbaw-168 ZAPRASZAMY na spotkania Ogniska w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny Beretty Molli przy ul. Reymonta 11/13 we Włocławku. Zaczynamy o godz. 18.00 od Mszy Świętej w intencji małżeństw w Kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11. Po Mszy spotykamy się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. św. Beretty Gianny Molli.
Terminy spotkań będą publikowane na bieżąco na stronie Ogniska. Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Piotr Stolecki.
CentrumSłużbyRodzinie >>
Parafia Najświętszego Zbawiciela >>
Diecezja włocławska >>
GADU-GADU
GADU-GADU >>
Tu pod ww. linkiem możemy się dzielić różnymi informacjami związanymi z działalnością Ogniska we Włocławku.
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: styczeń 2021

15 lutego 2021 odbędzie się spotkanie włocławskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Zaczynamy o godzinie 18.00 mszą świętą w naszym parafialnym kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11 Włocławku, można też uczestniczyć we mszy świętej w swojej parafii. Potem pojedziemy do naszych domów i o godzinie 19:30 połączymy się przez komunikator skype. Link do spotkania można uzyskać dzwoniąc na numer 605532652 albo pisząc na adres marcinsychar@gmail.com

Jeżeli zniesione zostaną „obostrzenia pandemiczne”  spotkamy się w naszej salce.

W naszych spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno małżeństwa, które pragną wspólnie odbudowywać swoje sakramentalne małżeństwo, jak i małżonkowie którzy na razie sami chcą podjąć się ciężkiej pracy nad sobą i swoim małżeństwem, osoby żyjące w separacji ze swym współmałżonkiem/ą, a także będące już po rozwodzie. Celem naszych spotkań jest wzrastanie w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka. Dla chrześcijanina nie ma bowiem sytuacji beznadziejnych. Serdecznie zapraszamy.

18 stycznia br. miało miejsce spotkanie ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej
Sychar we Włocławku. Spotkanie odbyło się w trybie on-line(z akcentem hybrydowym). Przed
spotkaniem uczestniczyliśmy we mszach świętych. Część Sycharowiczów o godzinie
18:00 w Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, część zaś w swoich
parafiach. Spotkanie rozpoczęliśmy o 19:30. Rozpoczęliśmy krótką
modlitwą, potem Ania przypomniała nam charyzmat WTM Sychar oraz o zasadach dzielenia się.
Następnie Zbyszek został zaproszony o przybliżenie nam ogłoszonego 8 grudnia 2020 roku przez
Papieża Franciszka Listu apostolskiego „Patris corde” (Ojcowskim sercem).
Miało to miejsce z okazji 150. rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX świętego Józefa patronem
Kościoła powszechnego. List jest przedstawieniem osobistych refleksji papieża Franciszka, które
narosły w ostatnim (2020) roku. Poprzez analogię do cichej i drugoplanowej posługi św. Józefa
pochyla się nad pracą zwykłych ludzi, których nie zobaczymy na pierwszych stronach mediów- „Nasze
życia są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane…, którzy zrozumieli, że nikt nie
ratuje się sam”. Podobnie pisząc, że „Ileż osób modli się, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra
wszystkich”. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej
linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i
wdzięczności.
Świętego opisuje siedmioma przymiotnikami:
Ojciec umiłowany (że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa; stał się sługą powszechnego zamysłu
zbawczego; uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią
odkupieńczej misji;
Ojciec czuły – (Dalej rozwijając wątek wskazując na czułość Boga Ojca, Papież pisze: Zły sprawia, że
patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy Duch z czułością wydobywa ją na
światło dzienne);
Ojciec posłuszny ( wypełniał Prawo i objawienia przekazywane przez Aniołów);
Ojciec przyjmujący (Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego
następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z
nich rozczarowań. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar męstwa, który
otrzymujemy od Ducha Świętego.);
Ojciec z twórczą odwagą (Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W
obliczu trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić);
Ojciec – człowiek pracy;
Ojciec w cieniu (Czystość to wolność od posiadania. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest
naprawdę miłością. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum.
Ojcostwo, które wyrzeka się pokusy, by według swego życia układać życie dzieci, zawsze otwiera
szeroko przestrzenie na całkowitą nowość. Każde dziecko zawsze przynosi ze sobą tajemnicę, zupełną
nowość, która może być ujawniona tylko z pomocą ojca, który szanuje jego wolność .
W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca
niebieskiego).
Celem tego Listu apostolskiego jest wzbudzenie większej miłości dla tego wielkiego Świętego, abyśmy
byli zachęceni do modlitwy o jego wstawiennictwo i do naśladowania jego cnót i jego zaangażowania.
Następnie dzieliliśmy się tym co u nas. Na koniec Kasia odczytała „Modlitwę o odrodzenie
małżeństwa”, a Zbyszek Modlitwę do św. Józefa z Listu. Ksiądz Piotr udzielił nam pasterskiego
błogosławieństwa.
W spotkaniu uczestniczyli Emilia, Ania, Ania, Agnieszka, Arleta, Kasia, Hania z Darkiem,
Marcin, ks. Piotr, Zbigniew.

18 stycznia 2020 odbędzie się spotkanie włocławskiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Zaczynamy o godzinie 18.00 mszą świętą w naszym parafialnym kościele Najświętszego Zbawiciela przy ul. Reymonta 11 Włocławku, można też uczestniczyć we mszy świętej w swojej parafii. Potem pojedziemy do naszych domów i o godzinie 19:30 połączymy się przez komunikator skype. Link do spotkania można uzyskać dzwoniąc na numer 605532652 albo pisząc na adres marcinsychar@gmail.com

W naszych spotkaniach mogą uczestniczyć zarówno małżeństwa, które pragną wspólnie odbudowywać swoje sakramentalne małżeństwo, jak i małżonkowie którzy na razie sami chcą podjąć się ciężkiej pracy nad sobą i swoim małżeństwem, osoby żyjące w separacji ze swym współmałżonkiem/ą, a także będące już po rozwodzie. Celem naszych spotkań jest wzrastanie w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka. Dla chrześcijanina nie ma bowiem sytuacji beznadziejnych. Serdecznie zapraszamy.

21 grudnia miało miejsce  spotkanie ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar we Włocławku. Spotkanie odbyło się w trybie on line. Przed spotkaniem uczestniczyliśmy we mszach świętych. Część sycharowiczów  o godzinie 18:00 w Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku część zaś w swoich parafiach. Spotkanie rozpoczęliśmy o 19:30. Rozpoczęliśmy krótką modlitwą, potem Marcin przypomniał nam charyzmat WTM Sychar. Następnie dzieliliśmy się tym co u nas. Potem  wysłuchaliśmy fragmentu książki „Dzieje duszy” św. Teresy od Dzieciątka Jezus i rozmawialiśmy na temat opisanej w tym fragmencie pokornej postawy św. Teresy. Zastanawialiśmy się czy w swoim życiu też tak staramy się postępować, szukaliśmy w pamięci podobnych sytuacji z naszych historii. Wielu z nas przykład św. Teresy zmobilizował do większej pracy nad sobą byśmy i my coraz milsi Panu Bogu się stawali.

Dzieje duszy
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (Teresa Martin)

Rozdział X

Przez noc wiary
Adresowany do Matki Marii od św. Gonzagi

Jest w zgromadzeniu siostra, która ma talent drażnienia mnie na każdym kroku; jej zachowanie, jej słowa, jej usposobienie wydają mi się bardzo nieprzyjemne. Tymczasem jest to święta zakonnica, która musi być bardzo mila Panu Bogu. Nie chcąc ulec naturalnej antypatii, jaką odczuwałam, powiedziałam sobie, że miłość bliźniego nie powinna opierać się na uczuciach, ale wyrażać się w czynach; postanowiłam więc postępować wobec tej siostry tak, jak postępowałabym względem najdroższej mi osoby. Za każdym razem, ilekroć ją spotkałam, wstawiałam się za nią do Pana Boga, ofiarując Mu jej cnoty i zasługi. Czułam doskonale, że jest to nader miłe Jezusowi, bo czyż jest artysta, który by nie był zadowolony, gdy chwalą jego dzieła? toteż Jezus, Artysta dusz, jest również szczęśliwy, kiedy nie zatrzymując się na tym co zewnętrzne, przenikamy aż do wewnętrznego sanktuarium, które wybrał sobie na mieszkanie, podziwiając jego piękno. Nie poprzestawałam na tym, by modlić się wiele za tę siostrę, która była mi powodem tylu walk, starałam się również oddawać jej wszelkie możliwe przysługi, a gdy miałam pokusę odpowiedzieć jej szorstko, starałam się uśmiechnąć najmilej i zmienić temat rozmowy. Naśladowanie bowiem mówi: Raczej każdego pozostawić przy swoim zdaniu, niż wdawać się w kłótliwe sprzeczki (41).

Często też, jeśli nie było to na rekreacji (mówię o godzinach pracy), a miałam coś do załatwienia z tą siostrą, kiedy moje zmagania były zbyt gwałtowne, uciekałam jak dezerter. Ponieważ ona zupełnie nie domyślała się moich uczuć względem niej, dlatego też nie podejrzewała pobudek mego postępowania i trwała w przekonaniu, że jej charakter bardzo mi się podoba. Pewnego dnia podczas rekreacji powiedziała mi z miną bardzo zadowoloną te mniej więcej słowa: „Powiedz mi S. T. od Dz. Jezus, co cię tak do mnie pociąga, bo za każdym razem kiedy na mnie spojrzysz, widzę, że się uśmiechasz?” Co mnie pociągało, to Jezus ukryty w głębi jej duszy… Jezus, który czyni słodkimi rzeczy najbardziej gorzkie… (42) Odpowiedziałam jej, że się uśmiecham, ponieważ cieszę się widząc ją (nie dodałam naturalnie, że to ze względu widzenia duchowego).

W spotkaniu uczestniczyli Emilis, Krzysztof, Ania, Agnieszka, Ania, Arleta, Marcin, ks. Piotr.