Monthly Archives:

wrzesień 2021

  • Rekolekcje

    Wiara w Boga i więź z Jezusem – ks. Marek Dziewiecki

    Ogniskowe Rekolekcje – Skrzatusz Zapraszamy do wysłuchania konferencji na temat: „Wiary w Boga i więzi z Jezusem: zagrożenia i znaki dojrzałości” wygłoszonych przez ks. dr. Marka Dziewieckiego podczas rekolekcji ogniskowych WTM…

  • Wspólnota Sychar

    Charyzmat Wspólnoty Sychar

    Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji…